Cách phân biệt bệnh tay chân miệng & bệnh thuỷ đậu ở trẻ em

Bóng nước trong bệnh thủy đậu có nhiều kích cỡ khác nhau (do thời điểm xuất hiện bóng nước khác nhau), trong khi đó bóng nước trong bệnh tay chân miệng rất đồng đều. Bóng nước trong bệnh thủy đậu xuất hiện toàn thân, trong khi bóng nước của bệnh tay chân miệng thường xuất hiện khu trú ở những vị trí đặc trưng như lòng bàn tay, lòng bàn chân, ổ miệng hoặc vùng mông, vùng khớp...

Có thể bạn quan tâm:

Bóng nước trong bệnh thủy đậu có nhiều kích cỡ khác nhau (do thời điểm xuất hiện bóng nước khác nhau), trong khi đó bóng nước trong bệnh tay chân miệng rất đồng đều. Bóng nước trong bệnh thủy đậu xuất hiện toàn thân, trong khi bóng nước của bệnh tay chân miệng thường xuất hiện khu trú ở những vị trí đặc trưng như lòng bàn tay, lòng bàn chân, ổ miệng hoặc vùng mông, vùng khớp gối.

Tin bài mới nhất về sức khoẻ và chăm sóc bé:

Bệnh Thuỷ đậu là gì?

Cách phân biệt bệnh tay chân miệng & bệnh thuỷ đậu ở trẻ em

Bệnh tay chân miệng là gì?

Cách phân biệt bệnh tay chân miệng & bệnh thuỷ đậu ở trẻ em:

Ngày 08/06 năm 2020 | | Tag: