Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Đinh Mão (1987): Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Trong bài viết này, MecuBen.com sẽ hướng dẫn…

Có thể bạn quan tâm:

Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Đinh Mão (1987): Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Trong bài viết này, MecuBen.com sẽ hướng dẫn bạn chọn tuổi xông năm Bính Thân cho chủ nhà sinh năm 1987..

Tuổi xông đất 2022 chủ nhà tuổi Đinh Mão (Sinh năm 1987):

 • Năm 1946 (Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
 • Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
 • Năm 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – 7/12 điểm có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – 7/12 điểm có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – 7/12 điểm có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Đinh Mão (1987)

Người sinh năm 1946 xông nhà cho tuổi Đinh mão:  Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mão Lục hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Mão (1987): Người xông nhà sinh năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ): Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Đinh với Tân của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Mão Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Người xông nhà sinh năm 1999: Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà năm 1968 (Mậu Thân – Đại Dịch Thổ): Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc): Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Mão Lục hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc): Tổng điểm : 9/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không hợp với Tân của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ): Tổng điểm 8/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Bính Thân, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc): Tổng điểm 8/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không hợp với Quý của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc): Tổng điểm 8/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Bính của năm Bính Thân, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc): Tổng điểm 8/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh hợp với Nhâm của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của năm Bính Thân, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hình với Tý của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc): Tổng điểm 8/12 Tốt

 • Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Bính Thân, không tốt

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc):  Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Đinh với Nhâm của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Mão Lục phá với Ngọ của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1979 (Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa):  Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mão Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa):  Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Lộ Trung Hỏa của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mão Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1994 (Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa):  Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Đầu Hỏa của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Sơn Đầu Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Đinh không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mão Lục hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1998 (Mậu Dần Thành Đầu Thổ): Tổng điểm 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Đinh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mão không sinh, không khắc với Dần của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của người xông nhà, không tốt