Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tuất tốt nhất

Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tuất tốt nhất: Xem giờ tốt xuất hành, ngày tốt đi lễ chùa, hội họp, khai bút và chọn tuổi xông nhà tốt nhất mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho tuổi Nhâm Tuất trong năm Bính Thân 2021. Tục Xông đất là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Có nhiều người quan niệm rằng ngày Mồng Một "khai trương" của một năm mới. Họ cho rằng vào ngày...

Có thể bạn quan tâm:

Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tuất tốt nhất: Xem giờ tốt xuất hành, ngày tốt đi lễ chùa, hội họp, khai bút và chọn tuổi xông nhà tốt nhất mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho tuổi Nhâm Tuất trong năm Bính Thân 2021. Tục Xông đất là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Có nhiều người quan niệm rằng ngày Mồng Một “khai trương” của một năm mới. Họ cho rằng vào ngày này, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn, cả năm họ cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. ..

Xem tuổi xông nhà tết Bính Thân cho gia chủ tuổi nhâm tuất 1982:

Năm xem : bính thân 2021
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Cấn – Nữ: Tốn

Tuổi gia chủ:
Năm sinh : Nhâm Tuất 1982
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly

Tục Xông đất là tục lệ đã có từ lâu đời ở Việt Nam. Có nhiều người quan niệm rằng ngày Mồng Một “khai trương” của một năm mới. Họ cho rằng vào ngày này, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn, cả năm họ cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tuất tốt nhất

Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tuất tốt nhất

Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà rất được coi trọng. Chính vì thế cứ mỗi năm, mọi người sẽ cố gắng tìm trước những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công trong công việc làm ăn để nhờ sang xông đất đầu năm. Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết chừng 5 đến 10 phút chứ không ở lại lâu, ngụ ý cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt. Năm Bính Thân thì chủ nhà tuổi nhâm tuất nên chọn các tuổi dưới đây để có một năm làm ăn thuận lợi và an lành.

1.Tuổi xông nhà Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Tân hợp với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
– Địa chi của gia chủ là Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

2.Tuổi xông nhà Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Bính của năm Bính Thân, không tốt
– Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

3.Tuổi xông nhà Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Nhâm không hợp với Bính của năm Bính Thân, không tốt
– Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

4.Tuổi xông nhà Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không hợp với Mậu của người xông nhà, không tốt
– Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

5.Tuổi xông nhà Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Nhâm không hợp với Bính của năm Bính Thân, không tốt
– Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

6.Tuổi xông nhà Năm 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

7.Tuổi xông nhà Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương khắc với Hỏa của người xông nhà, không tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm hợp với Đinh của người xông nhà, rất tốt
– Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

8.Tuổi xông nhà Năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Thân của năm Bính Thân, không tốt

9.Tuổi xông nhà Năm 1963 (Quý Mão – Kim Bạch Kim)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

10.Tuổi xông nhà Năm 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

11.Tuổi xông nhà Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
– Địa chi của gia chủ là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của người xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của năm Bính Thân, không tốt

12.Tuổi xông nhà Năm 1950 (Canh Dần – Tùng Bách Mộc)

– Ngũ hành của chủ nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt
– Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
– Thiên can của chủ nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Bính của năm Bính Thân, không tốt
– Địa chi của gia chủ là Tuất Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt
– Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của năm Bính Thân, không tốt

Chọn ngày tốt cho khai trương, xuất hành đầu năm Bính Thân 2021:

Chú ý: Những người xông nhà không nên trong thời gian thọ tang. Nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đầu năm nên kiêng mặc áo trắng hoặc đen. Áo mặc tông màu xanh lá cây (tông màu đậm càng tốt) là thuận nhất với tết năm Bính Thân 2021.

Ngày 15/06 năm 2021 | | Tag: