Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất (1982): Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông nhà (xông đất) thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó. Hãy cùng MecuBen.com khám phá cách tính điểm tốt xấu và chọn tuổi xông đất tuổi Nhâm Tuất trong năm mới Bính Thân…

Có thể bạn quan tâm:

Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất (1982): Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông nhà (xông đất) thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó. Hãy cùng MecuBen.com khám phá cách tính điểm tốt xấu và chọn tuổi xông đất tuổi Nhâm Tuất trong năm mới Bính Thân 2022 đang đến gần nhé!

Chọn tuổi xông đất hợp với tuổi Nhâm Tuất năm 2022 Bính Thân:

 • Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
 • Năm 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1963 (Quý Mão – Kim Bạch Kim) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
 • Năm 1950 (Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất (1982):

Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất (1982)

Xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết.

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc): Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1980 (Canh Thân – Thạch Lựu Mộc), Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc), Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

 

Tuổi xông nhà 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc), Tổng điểm : 8/12 Tốt:

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Mậu của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc), Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân,rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim), Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Hải Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Hải Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân,không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

 

Tuổi xông nhà 1987 (Đinh Mão – Lộ Trung Hỏa), Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương khắc với Lộ Trung Hỏa của người xông nhà, không tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc), Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Thân của người xông nhà, không tốt

Tuổi xông nhà 1963 (Quý Mão – Kim Bạch Kim), Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Kim Bạch Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân,không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

 

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Sa Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân,không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Hợi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của người xông nhà, không tốt

 

Tuổi xông nhà 1950 (Canh Dần – Tùng Bách Mộc), Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của người xông nhà, không tốt

 

Xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Hy vọng với bài viết Xem tuổi xông đất 2022 cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất (1982), bạn đã có thể chọn cho mình được tuổi xông đất mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất nhé!