Tất bật chăm sóc rau phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2020 2021

Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn su su của gia đình. Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn rau xu hào để phục vụ nhu cầu của người dân đúng dịp Tết Nguyên đán.Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn rau xu hào để phục vụ nhu cầu của người dân đúng dịp Tết Nguyên đán.Nông dân xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn cà chua phục vụ...

Có thể bạn quan tâm:

Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn su su của gia đình.

Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn rau xu hào để phục vụ nhu cầu của người dân đúng dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn rau xu hào để phục vụ nhu cầu của người dân đúng dịp Tết Nguyên đán.

Nông dân xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng chăm sóc vườn cà chua phục vụ Tết.

Quốc Khánh (TTXVN)

Ngày 29/09 năm 2020 | | Tag: