Men tình

Ảnh minh họaMEN TÌNHTặng Anh yêu!Giao thừa dẫn lối xuân sang.Mình lặng nghe lời yêu bay về.Ủ trong trời đất lên men,Hương yêu say ngất tình xuân đong đầy.Rượu đào sóng sánh chén vàng,Vườn yêu mở lối nhịp xuân bước vào.Mình lạc trong cõi hương xuân,Dìu nhau đến chốn ngọt ngào say men.Rượu đào chưa nhấp đã say,Tình mình chưa nếm đã say men tình.Ngày Mùng một Kỷ Hợi Hoàng Thị Anh Thư |

Có thể bạn quan tâm:

Ảnh minh họa

MEN TÌNH

Tặng Anh yêu!

Giao thừa dẫn lối xuân sang.Mình lặng nghe lời yêu bay về.Ủ trong trời đất lên men,Hương yêu say ngất tình xuân đong đầy.

Rượu đào sóng sánh chén vàng,
Vườn yêu mở lối nhịp xuân bước vào.
Mình lạc trong cõi hương xuân,
Dìu nhau đến chốn ngọt ngào say men.

Rượu đào chưa nhấp đã say,
Tình mình chưa nếm đã say men tình.

Ngày Mùng một Kỷ Hợi

Hoàng Thị Anh Thư |

Ngày 06/02 năm 2019 | | Tag: