Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh: Nghe và tải ca khúc VỢ NGƯỜI TA sáng tác và biểu diễn bởi Phan Mạnh Quỳnh. Giờ em đã là vợ người ta, Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca….

Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh:
Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh

Tấm thiệp mời trên bàn…

Có thể bạn quan tâm:

Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh: Nghe và tải ca khúc VỢ NGƯỜI TA sáng tác và biểu diễn bởi Phan Mạnh Quỳnh. Giờ em đã là vợ người ta, Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca….

Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh:

Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh

Lời bài hát Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lại một đám mừng ở trong làng
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay

Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta
Anh biết do anh mà ra
Tình yêu ấy nay xa càng xa
Buồn thay

Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng ta lấy nhau chứ em ơi?
Đành bảo phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh trách nàng tại sao vội
Một người bước, một người không đợi
Thì đành tìm ai…?

Mà giờ em đã là vợ người ta
Hãy sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar
Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta,
Anh bước đi như hồn ma,
Ngày hôm ấy như kéo dài ra
Buồn thay