Ảnh: Lao Động. Ngọc Mai (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm:

Ảnh: Lao Động.

Ngọc Mai (tổng hợp)