Giá vé tàu tết 2020 – 2021 & lịch chạy tàu dịp tết âm lịch Bính Thân: Xem chi tiết giá vé tàu tết âm lịch năm 2020 – 2021 ( Tết Bính Thân) các chặng xuất phát từ ga Sài gòn đi các ga: Biên Hoà, Bình Thuận, tháp chàm, Nha Trang, tuy hoà, diêu trì, quảng ngãi, tam kỳ, Đà nẵng, huế, Đông Hà, đồng hới, Hương phố, yên Trung, Vinh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam định, phủ lý và ga Hà Nội.

Diễn giải…

Có thể bạn quan tâm:

Giá vé tàu tết 2020 – 2021 & lịch chạy tàu dịp tết âm lịch Bính Thân: Xem chi tiết giá vé tàu tết âm lịch năm 2020 – 2021 ( Tết Bính Thân) các chặng xuất phát từ ga Sài gòn đi các ga: Biên Hoà, Bình Thuận, tháp chàm, Nha Trang, tuy hoà, diêu trì, quảng ngãi, tam kỳ, Đà nẵng, huế, Đông Hà, đồng hới, Hương phố, yên Trung, Vinh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam định, phủ lý và ga Hà Nội.

Diễn giải các ký hiệu được sử dụng trong bài viết giá vé tàu tết 2020 – 2021 của Mecuben.com (Nguôn: Ga Sài Gòn)

Loại chỗ Diễn giải
A2T Ngồi mềm
A2TL Ngồi mềm điều hoà
An Nằm mềm
AnL Nằm mềm điều hoà
Bn Nằm cứng
BnL Nằm cứng điều hoà
GP Ghế phụ
KC Không chỗ
NC Ngồi cứng
NC Ngồi cứng ko chỗ
NCL Ngồi cứng điều hoà
NM Ngồi mềm
NML Ngồi mềm điều hoà
Giá vé tàu tết 2020 - 2021 Bính Thân
Giá vé tàu tết 2020 – 2021 Bính Thân

1. Tham khảo lịch nghỉ tết 2020 – 2021 để lên dự kiến thời gian để mua vé tàu tết Bính Thân:

Theo lịch năm 2020 – 2021 thì ngày mùng 1 tết sẽ vào ngày 8/2/2016 như vậy theo Luật Lao động sẽ được nghỉ Tết 2020 – 2021 vào các ngày 7, 8, 9, 10, 11/2 năm 2020 – 2021 (theo Bộ luật lao động sửa đồi)năm nay tháng 12 âm lịch chỉ có 29 ngày và ngày 29 tết trùng vào chủ nhật nên sẽ được bố trí nghỉ bù thêm một ngày. Như vậy dự kiến lịch nghỉ tết sẽ kéo dài gần 10 ngày. Ngày bắt đầu đi làm dự kiến sẽ 15/2/2016 đối với tất cả CBNV, Học Sinh ( tủy theo một số ngành nghề đặc thù sẽ có lịch cụ thể).

2. Giá vé tàu tết 2020 – 2021 – Giá vé tàu tết âm lịch 2020 – 2021 Bính Thân:

– Giá vé tàu tết 2020 – 2021 áp dụng từ ngày 01/02/2015 đến 15/02/2015: Tàu nhanh SE4 Chiều Sài Gòn Hà Nội

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 2.054.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 2.028.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.700.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.670.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.996.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.908.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.623.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.637.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.524.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 1.297.000 ₫
GP Ghế phụ 718.000 ₫
NC Ngồi cứng 898.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 1.212.000 ₫
NM Ngồi mềm 1.020.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 1.320.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

– Giá vé tàu tết 2020 – 2021 áp dụng từ ngày 01/02/2015 đến 15/02/2015: Tàu nhanh SE8 Chiều Sài Gòn Hà Nội

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 1.933.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 1.910.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.684.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.650.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.882.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.803.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.530.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.620.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.507.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 1.284.000 ₫
GP Ghế phụ 678.000 ₫
NC Ngồi cứng 847.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 1.202.000 ₫
NM Ngồi mềm 1.010.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 1.307.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

– Giá vé tàu tết 2020 – 2021 áp dụng từ ngày 01/02/2015 đến 15/02/2015: Tàu thống nhất TN4 Chiều Sài Gòn Hà Nội

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 1.646.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 1.610.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.437.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.410.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.584.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.517.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.290.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.367.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.274.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 1.090.000 ₫
GP Ghế phụ 638.000 ₫
NC Ngồi cứng 798.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 1.010.000 ₫
NM Ngồi mềm 895.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 1.100.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Giá vé tàu tết Sài Gòn Nha Trang 2020 – 2021: SE4


Loại chỗ
Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 730.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 722.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 605.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 594.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 710.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 680.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 578.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 583.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 543.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 462.000 ₫
GP Ghế phụ 226.000 ₫
NC Ngồi cứng 282.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 380.000 ₫
NM Ngồi mềm 320.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 415.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Giá vé tàu tết Sài Gòn Đà Nẵng 2020 – 2021: SE4


Loại chỗ
Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 1.520.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 1.500.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.258.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.236.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.478.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.412.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.200.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.212.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.128.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 960.000 ₫
GP Ghế phụ 506.000 ₫
NC Ngồi cứng 633.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 853.000 ₫
NM Ngồi mềm 720.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 930.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Giá vé tàu tết 2020 – 2021 Sài Gòn Vinh – SE4:

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 2.012.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 1.986.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.665.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.635.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.956.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.870.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.590.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.603.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.493.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 1.270.000 ₫
GP Ghế phụ 691.000 ₫
NC Ngồi cứng 864.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 1.165.000 ₫
NM Ngồi mềm 980.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 1.270.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Giá vé tàu tết 2020 – 2021 Sài gòn Hà Nội – SE4:

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 2.054.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 2.028.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 1.700.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 1.670.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 1.996.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 1.908.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 1.623.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 1.637.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 1.524.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 1.297.000 ₫
GP Ghế phụ 718.000 ₫
NC Ngồi cứng 898.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 1.212.000 ₫
NM Ngồi mềm 1.020.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 1.320.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Giá vé tàu tết Bính Thân 2020 – 2021 chiều Sài Gòn đi Diêu Trì Mã tàu SE4:

Loại chỗ Giá vé
AnLT1 Nằm mềm điều hoà T1 996.000 ₫
AnLT2 Nằm mềm điều hoà T2 983.000 ₫
AnT1 Nằm mềm T1 824.000 ₫
AnT2 Nằm mềm T2 810.000 ₫
BnLT1 Nằm cứng điều hoà T1 968.000 ₫
BnLT2 Nằm cứng điều hoà T2 925.000 ₫
BnLT3 Nằm cứng điều hoà T3 787.000 ₫
BnT1 Nằm cứng T1 794.000 ₫
BnT2 Nằm cứng T2 740.000 ₫
BnT3 Nằm cứng T3 630.000 ₫
GP Ghế phụ 342.000 ₫
NC Ngồi cứng 427.000 ₫
NCL Ngồi cứng điều hoà 576.000 ₫
NM Ngồi mềm 485.000 ₫
NML Ngồi mềm điều hoà 628.000 ₫
(Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm và thuế giá trị gia tăng)

Tra cứu giờ chạy và giá vé tàu tết 2020 – 2021 ở đây: http://giotaugiave.dsvn.vn/giave/thongnhat.aspx